INFORME FITOSANITARIO 06/09/2019

Novo informe fitosanitario publicado.

Podedes acceder á versión completa no seguinte enlace:


RECOMENDACIÓNS:

Mazá de mesa e sidra

As condicións meteorolóxicas cambiantes, con presencia de humidade relativa alta, xunto com brétemas e orballo, abócanos a unha situación de perigo respecto dos fungos (moteado e oidio), polo que se recomenda un tratamento a base dun funxicida de contacto (infeccións secundarias) que pode ir unido a un insecticida.

Pola contra, non debemos realizar este tratamento funxicida nas variedades de sidra, polo efecto negativo que tería sobre as levaduras e, por conseguinte, na fermentación do mosto.

O feito de ter superado, a semana pasada, o umbral de tolerancia  do verme da mazá (C. pomonella),  en todas as estacións, agás en Ribadeo e Ortigueira, fai necesaria a aplicación dun tratamento insecticida-larvicida para esta plaga que está na segunda xeneración das dúas que ten no ano.

Para acadar boa actividade insecticida, compre efectuar a aplicación antes do nacemento das larvas, requerindo un coñecemento exacto do estado evolutivo da praga en cada parcela.

É preciso recalcar, que debemos ter en conta a duración da efectividade do producto usado, segundo actuemos en agricultura convencional, integrada ou ecolóxica, xa que o tempo que debe transcorrer entre tratamentos é distinto. Podendo suceder que un tratamento nunha semana cubra a súa efectividade durante dúas máis.

Así en agricultura convencional e integrada, en xeral, os insecticidas usados teñen una duración da efectividade entre 15/21 días mentres que en agricultura ecolóxica é de 7/10 días (virus da granulopse da carpocapsa).

Recoméndase:
·         Alternar materias activas co fin de evitar a aparición de resistencias.
·         Alternar substancias con diferente modo de acción.
·         Cumplir co número máximo de aplicacións que ten autorizadas cada produto.
·         Respectar com rigor os prazos de seguridade.

RECOLECCIÓN:

Recolección:  Estanse a recoller as variedades Antares, Grupo Elstar e Grupo Gala.

Respecto ó ano 2018, observamos un adianto na data de maduración duns 10-12 días.

Os criterios para levar a cabo unha recolección óptima poden ser de:
·         Natureza química
o   contido en almidón (método I/IK)
o   azúcares solubles (º Brix)
·         Natureza física
o   Cor
o   Firmeza (penetrómetro)


RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida: Aceite de Neem, spinosad, virus da granulopse da carpocapsa ou Bacillus thuringiensis.
 • Funxicida: Polisulfuro de calcio 18% (dose 2%) ou Polisulfuro de calcio 38% (dose 1,2%)
Produción Integrada

 • Insecticida: Clorantraniliprol 20%, Metil-clorpirifos.
 • Funxicida: Captan, Tiram ou Metiram
GALERÍA DE IMAXES


TALLER DE ENXERTO DE FROITEIRAS (ABEGONDO)

Na Aula da Natureza de Abegondo tera lugar o Taller de Enxerto das arbores froiteiras.

Días: Luns 26, Martes 27, Mercores 28, xoves 29 de Agosto 2019.

Horario: 19:15 a 21:30 h.

Custo: 25 €/persoa.

Para apuntarse solo se pode chamando ao tf: 686352866 . Prazas limitadas ata 25.

INFORME FITOSANITARIO 12/08/2019

Publicado un novo informe fitosanitario. Disponible íntegro no enlace: http://fruticultoresgalicia.blogspot.com/p/informes-fitosanitarios-2019.html

RECOMENDACIÓNS:

Mazá de mesa e sidra

As condicións meteorolóxicas cambiantes, com presencia de humidade relativa alta, xunto com brétemas e orballo, abócanos a unha situación de perigo respecto dos fungos (moteado e oidio), polo que se recomenda un tratamento a base dun funxicida de contacto (infeccións secundarias) que pode ir unido a un insecticida.

O feito de ter superado o umbral de tolerancia  do verme da mazá (C. pomonella),  en todas as estacións, agás en Ribadeo, fai necesaria a aplicación dun tratamento insecticida-larvicida para esta plaga que está na primeira xeneración das dúas que ten no ano.

No caso das Mariñas de Betanzos (Estación de Guísamo), xa está comenzando a segunda xeneración do verme (>600 grados/día), e tendo superado o umbral de tolerancia, é necesario aplicar un tratamento insecticida-larvicida durante esta semana.

Para acadar boa actividade insecticida, compre efectuar a aplicación antes do nacemento das larvas, requerindo un coñecemento exacto do estado evolutivo da praga en cada parcela.

Non obstante, debemos recordar que naquelas plantacións de mazá de mesa (patróns EM-9), nas que teñamos presenza de Aphelinus mali, evitaremos tratamentos insecticidas para respectar a súa actividade contra o pulgón laníxero. Nas plantacións de mazá de sidra, non se nos da esta problemática polo emprego de patróns resitentes a esta praga.

É preciso recalcar, que debemos ter en conta a duración da efectividade do producto usado, segundo actuemos en agricultura convencional, integrada ou ecolóxica, xa que o tempo que debe transcorrer entre tratamentos é distinto. Podendo suceder que un tratamento nunha semana cubra a súa efectividade durante dúas máis.

Así en agricultura convencional e integrada, en xeral, os insecticidas usados teñen una duración da efectividade entre 15/21 días mentres que en agricultura ecolóxica é de 7/10 días (virus da granulopse da carpocapsa).

Recoméndase:
·         Alternar materias activas co fin de evitar a aparición de resistencias.
·         Alternar substancias con diferente modo de acción.
·         Cumplir co número máximo de aplicacións que ten autorizadas cada produto.
·         Respectar com rigor os prazos de seguridade.

RECOLECCIÓN:

Recolección:  Estanse a recoller as variedades Ambassy, Lafayette e Initial.

Respecto ó ano 2018, observamos un adianto na data de maduración duns 10-12 días.

Os criterios para levar a cabo unha recolección óptima poden ser de:
 • Natureza química
  • contido en almidón (método I/IK)
  • azúcares solubles (º Brix)
 • Natureza física
  • Cor
  • Firmeza (penetrómetro)RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida: Aceite de Neem, spinosad, virus da granulopse da carpocapsa ou Bacillus thuringiensis.
 • Funxicida: Polisulfuro de calcio 18% (dose 2%) ou Polisulfuro de calcio 38% (dose 1,2%)
Produción Integrada

 • Insecticida: Clorantraniliprol 20%, Metil-clorpirifos.
 • Funxicida: Captan, Tiram ou Metiram
GALERÍA DE IMAXES

Penetrómetro

Refractómetro

INFORME FITOSANITARIO 15/07/2019

Novo informe fitosanitario publicado. Pode consultarse completo no enlace: http://fruticultoresgalicia.blogspot.com/p/informes-fitosanitarios-2019.html

RECOMENDACIÓNS:

Mazá de mesa e sidra

As condicións meteorolóxicas cambiantes, com presencia de humidade relativa alta, xunto com brétemas e orballo, abócanos a unha situación de perigo respecto dos fungos (moteado e oidio), polo que se recomenda un tratamento a base dun funxicida de contacto (infeccións secundarias) que pode ir unido a un insecticida.

O feito de ter superado o umbral de tolerancia  do verme da mazá (C. pomonella),  en todas as estacións, agás en Ribadeo, fai necesaria a aplicación dun tratamento insecticida-larvicida para esta plaga que está na primeira xeneración das dúas que ten no ano.

Para acadar boa actividade insecticida, compre efectuar a aplicación antes do nacemento das larvas, requerindo un coñecemento exacto do estado evolutivo da praga en cada parcela.

Este tratamento tamén terá eficacia contra o pulgón verde (Aphis pomi).

Non obstante, debemos recordar que naquelas plantacións de mazá de mesa (patróns EM-9), nas que teñamos presenza de Aphelinus mali, evitaremos tratamentos insecticidas para respectar a súa actividade contra o pulgón laníxero. Nas plantacións de mazá de sidra, non se nos da esta problemática polo emprego de patróns resitentes a esta praga.

É preciso recalcar, que debemos ter en conta a duración da efectividade do producto usado, segundo actuemos en agricultura convencional, integrada ou ecolóxica, xa que o tempo que debe transcorrer entre tratamentos é distinto. Podendo suceder que un tratamento nunha semana cubra a súa efectividade durante dúas máis.

Así en agricultura convencional e integrada, en xeral, os insecticidas usados teñen una duración da efectividade entre 15/21 días mentres que en agricultura ecolóxica é de 7/10 días (virus da granulopse da carpocapsa).


Recoméndase alternar materias activas co fin de evitar a aparición de resistencias.

RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida: Aceite de Neem, spinosad, virus da granulopse da carpocapsa ou Bacillus thuringiensis.
 • Funxicida: Polisulfuro de calcio 18% (dose 2%) ou Polisulfuro de calcio 38% (dose 1,2%)
Produción Integrada
 • Insecticida: Metil-clorpirifos.
 • Funxicida: Captan, Tiram ou Metiram
GALERÍA DE IMAXES

Aphelinus mali

Pulgón laníxero parasitado por A. mali

INFORME FITOSANITARIO 27/06/2019

RECOMENDACIÓNS:

Mazá de mesa e sidra

Estanse a dar as condicións climatolóxicas axeitadas para o desenrolo do moteado.

As chuvias destes días, xunto coas temperaturas suaves da época, son o marco axeitado para a proliferación dos fungos que causan o moteado da maceira (Venturia inequalis) e da pereira (Venturia pyrina).

As chuvias do pasado mês, incluso as que van de xuño, ainda que mínimamente, provocaron que nalgunhas fincas se detectaran danos por moteado. Nestas parcelas, se as condicións son favorables, debido à chuvia e aos orballos, podem desenrolarse contaminacións secundarias que se traducirán días despois em novos danos em follas e froitos.

Por todo isto, debemos dar unha aplicación dun funxicida sistémico (curativo), xunto co que aplicaremos un insecticida se atopamos gromos afectados por pulgóns, tanto verde como cincento.

O feito de ter superado o umbral de tolerancia  do verme da mazá (C. pomonella),  en todas as estacións, agás en Ribadeo, fai necesaria a aplicación dun tratamento insecticida-larvicida para esta plaga que está na primeira xeneración das dúas que ten no ano.

Para acadar boa actividade insecticida, compre efectuar a palicación antes do nacemento das larvas, requerindo un coñecemento exacto do estado evolutivo da praga en cada parcela.

Este tratamento tamén terá eficacia contra o pulgón verde (Aphis pomi).

É preciso recalcar, que debemos ter en conta a duración da efectividade do producto usado, segundo actuemos en agricultura convencional, integrada ou ecolóxica, xa que o tempo que debe transcorrer entre tratamentos é distinto. Podendo suceder que un tratamento nunha semana cubra a súa efectividade durante dúas máis.

Así en agricultura convencional e integrada, en xeral, os insecticidas usados teñen una duración da efectividade entre 15/21 días mentres que en agricultura ecolóxica é de 7/10 días (virus da granulopse da carpocapsa).


Recoméndase alternar materias activas co fin de evitar a aparición de resistencias.

RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida: Aceite de Neem.
 • Funxicida: Polisulfuro de calcio 18% (dose 2%) ou Polisulfuro de calcio 38% (dose 1,2%)
Produción Integrada
 • Insecticida: Metil-clorpirifos.
 • Funxicida: Tebuconazol 25 WG
GALERÍA DE IMAXES

Z. pyrina (adulto) 
Z. pyrina (larva)

INFORME FITOSANITARIO 13/06/2019

Novo informe fitosanitario disponible no enlace: http://fruticultoresgalicia.blogspot.com/p/informes-fitosanitarios-2019.html

RECOMENDACIÓNS:

Mazá de mesa e sidra

Estanse a dar as condicións climatolóxicas axeitadas para o desenrolo do moteado.

As chuvias destes días, xunto coas temperaturas suaves da época, son o marco axeitado para a proliferación dos fungos que causan o moteado da maceira (Venturia inequalis) e da pereira (Venturia pyrina).

As chuvias do pasado mês, incluso as que van de xuño, ainda que mínimamente, provocaron que nalgunhas fincas se detectaran danos por moteado. Nestas parcelas, se as condicións son favorables, debido à chuvia e aos orballos, podem desenrolarse contaminacións secundarias que se traducirán días despois em novos danos em follas e froitos.

Por todo isto, debemos dar unha aplicación dun funxicida sistémico (curativo), xunto co que aplicaremos un insecticida se atopamos gromos afectados por pulgóns, tanto verde como cincento.

É preciso recalcar, que debemos ter en conta a duración da efectividade do producto usado, segundo actuemos en agricultura convencional, integrada ou ecolóxica, xa que o tempo que debe transcorrer entre tratamentos é distinto. Podendo suceder que un tratamento nunha semana cubra a súa efectividade durante dúas máis.

Así en agricultura convencional e integrada, en xeral, os insecticidas usados teñen una duración da efectividade entre 15/21 días mentres que en agricultura ecolóxica é de 7/10 días (virus da granulopse da carpocapsa).

Recoméndase alternar materias activas co fin de evitar a aparición de resistencias.

OBSERVACIÓNS:

Estamos no momento axeitado para colocar a confusión sexual para a Broca (Z. pyrina).

Esta técnica resulta eficaz en parcelas de dimensións menores que no caso do verme da mazá (C. pomonella).

As capturas comenzan a fináis de xuño, polo que debemos de colocar os difusores e as trampas de monitoreo.


RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida: Aceite de Neem.
 • Funxicida: Polisulfuro de calcio 18% (dose 2%) ou Polisulfuro de calcio 38% (dose 1,2%)
Produción Integrada

 • Insecticida: Metil-clorpirifos.
 • Funxicida: Tebuconazol 25 WG

GALERÍA DE IMAXES

Capturas Z. pyrina

Moteado en folla e froito

VIII FEIRA DA SIDRA DA ESTRADA (PONTEVEDRA)INFORME FITOSANITARIO 30/05/2019

Novo informe fitosanitario publicado. Específico para o verme da mazá (Cydia pomonella).


RECOMENDACIÓNS:

Maceiras de sidra e mesa

Os nacementos de larvas de verme da mazá (Cydia pomonella) xa comenzaron nas zonas produtoras temperás de Galicia, correspondendo às comarcas das Mariñas Coruñesas (estación meteorolóxica de Guísamo) e Tabeirós Terra de Montes e Santiago (estación de Vedra-Pazo de Galegos), e están a iniciarse nas zonas produtoras medias, comarca das Mariñas Coruñesas (estación de Mabegondo), Lugo (estación de Portomarín) e Ortegal e Mariñas Luguesas (Estación de Lourenzá).

É previsible que o mesmo aconteza no resto das zonas de Galicia nos próximos días. Polo tanto, nas parcelas donde se cultivan maceiras e pereiras deben realizarse aplicacións de insecticidas-larvicidas.

Estes tratamentos renovaranse no prazo máximo de 12-14 días, ou antes se se producen chuvias de certa intensidade que puideran lavar o produto aplicado.

Recoméndase alternar as materias activas usadas para evitar problemas de resistencia.


RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Insecticida-Larvicida (verme): Bacillus thuringiensis, Spinosad ou Virus da granulopse da carpocapsa.
Produción Integrada
 • Insecticida: Metil-clorpirifos


GALERÍA DE IMAXES

Froito atacado por Cydia pomonella

Verme da mazá (C. pomonella)
 
INFORME FITOSANITARIO 23/05/2019

Novo informe fitosanitario disponible. A continuación indicamos as recomendacións fináis do mesmo.

RECOMENDACIÓNS:

Maceiras de sidra e mesa

En maceiras en floración, debemos respectar esta época sen tratamentos a fin de protexer a actividade das abellas e demáis insectos polinizadores. Lembrar que este ano acumulamos un adianto na floración de 15-20 días respecto do último ano.

Nas variedades de mesa e sidra nas que xa estamos en fase de caída de pétalos (estados H-I), aplicaremos tamén un tratamento  a base dun insecticida e un funxicida sistémico.

Especial atención merece facer un tratamento para o verme da mazá a base dun insecticida-larvicida, nas comarcas de As Mariñas Coruñesas, Lugo Sur e A Estrada, xa que se prevé un ataque para mediados da vindeira semana.


Recoméndase alternar as materias activas usadas para evitar problemas de resistencia.


RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Funxicida (só de contacto): Polisulfuro de Calcio (dose 2%)
 • Insecticida: Aceite de neem
 • Insecticida-Larvicida (verme): Bacillus thuringiensis, Spinosad ou Virus da granulopse da carpocapsa.
Produción Integrada
 • Funxicida sistémico: Tebuconazol
 • Insecticida: Metil-clorpirifos

GALERÍA DE IMAXES


Trampa Delta de monitoreo de C. pomonella

Froito atacado polo verme da mazá (C. pomonella) - Bergondo (A Coruña)

INFORME FITOSANITARIO 09/05/2019

Novo informe fitosanitario publicado.

Podedes velo completo no seguinte enlace: http://fruticultoresgalicia.blogspot.com/p/informes-fitosanitarios-2019.html

RECOMENDACIÓNS:

Maceiras de sidra e mesa

En maceiras que superen o estado fenolóxico C-C3 e até o estado de botón rosa (E2-F), é imprescindible un tratamento preventivo cunfunxicida de contacto, mellor que un funxicida sistémico, xa que no estado actual das maceiras, temos pouco desenrolo vexetativo, o que perxudica a absorción do mesmo. Este funxicida de contacto, pode ir unido a un insecticida que controlaría o ataque do pulgón cincento.

En maceiras de mesa en floración, debemos respectar esta época sen tratamentos a fin de protexer a actividade das abellas e demáis insectos polinizadores. Lembrar que este ano acumulamos un adianto na floración de 15-20 días respecto do último ano.

Nas variedades de mesa nas que xa estamos en fase de caída de pétalos (estados H-I), aplicaremos tamén un tratamento funxicida pero cun produto sistémico, xa que dispoñemos de máis superfície foliar.

Recoméndase alternar as materias activas usadas para evitar problemas de resistencia.

CONFUSIÓN SEXUAL EN CYDIA POMONELLA

Debemos de proceder á colocación de difusores de fermona de Cydia pomonella (Verme da mazá), como método biotecnolóxico para o control desta praga, xa que se debe de colocar ao inicio do vóo para que sexa eficaz.


Este método de loita consiste em dispoñer de numerosos difusores de feromonas distribuidos pola plantación. A feromona é a substancia química que emiten as femias para atraer aos machos. Ao poñer moitos puntos de emisión desta feromona, interfírese a comunicación entre machos e femias dificultando o encontro e, en consecuencia, os ovos non son fecundados.

RECOMENDACIÓNS DOS TÉCNICOS DE AFRUGAL

Agricultura Ecolóxica
 • Funxicida (só de contacto): Polisulfuro de Calcio (dose 2%)
 • Insecticida: Aceite de neem
Produción Integrada
 • Funxicida de contacto: Captan ou Tiram
 • Funxicida sistémico: Tebuconazol
 • Insecticida: Metil-clorpirifos

GALERÍA DE IMAXES

Oxythyrea funesta atacando un corimbo de maceira

Pulgón verde (Aphis pomi) atacando gromos de maceira